Hitelkérelem összeállítása

Pozitív előminősítés után a vállalkozás számára a sikeres hitelügylet következő lépése az adott finanszírozó által megkövetelt hitelkérelem összeállítása. Általánosan elmondható hogy a hitelkérelem tartalmi elemei és formai követelményei hitelintézetenként más és más. Az MZH Tanácsadó Kft. szolgáltatásai közé tartozik többek között, hogy kapcsolati tőkéjét és tapasztalatait felhasználva a lehető leggyorsabban és hiánytalanul összeállítsa mindezt Ügyfele számára.

A hitelkérelemnek tartalmaznia kell:

  • az igényelt hitelösszeget
  • a hitel célját
  • hitel visszafizetésének ütemezését
  • az esetleges fedezetekre vonatkozó dokumentumokat (a fedezetként felajánlott ingatlanok aktuális tulajdoni lap másolata – amennyiben a hitelkonstrukció ingatlan fedezetet követel meg -, illetve értékbecslést)
  • köztartozásmentes igazolásokat (igazolások Nemzetközi Adó és Vámhivatal (NAV), és a helyi adók illetékes hatóság felé fennálló köztartozásoktól, melyek szerint lejárt vagy átütemezett köztartozása nincs)
  • a kitöltött, igényléshez szükséges forma-dokumentumokat, illetve mindazon információkat, amelyek megfelelő gazdasági-pénzügyi tényekkel szolgálnak a cég hiteligényének elbírálásához.

Utóbbiakat a hitelkérelem kiegészítő dokumentumainak is nevezik.

hitelkérelemhez mellékelni kell a leendő adós cég egy hónapnál nem régebbi cégkivonatát és az utolsó egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratot. Ugyancsak fontos a vállalkozás tulajdonosi struktúrájának ismertetése, illetve a tulajdonosok személyes dokumentumainak fénymásolata is. Ezek alátámasztják a vállalkozás cégjogi státuszát. Bemutatásra kerülnek az aláírási címpéldányok is, amelyek tartalmazzák a cég képviseletében aláírásra jogosultak aláírásának mintáját.

A vállalkozás vagyoni-pénzügyi helyzetének bemutatására szolgál az előző 2 gazdasági évére vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás, az ezt alátámasztó valamint a negyedévnél nem régebbi, aktuális főkönyvi kivonatok is.

Ahhoz, hogy a finanszírozó megfelelő képet alkosson a vállalkozásról, a cégnek elegendő információt kell nyújtania. A túl kevés adat bizalmatlanságot szül, és csak megnehezíti a folyamat gördülékenységét. A vállalkozónak rendezett számviteli háttérrel kell rendelkeznie, hogy a finanszírozót meggyőzze arról, hogy képes a hitel visszatörlesztésére. Ugyancsak szükséges a saját erő, önerő meglétének igazolása, mely az adott hitelkonstrukció előírásaitól függ.

A hitelkérelem elengedhetetlen melléklete a vállalkozás üzleti és pénzügyi terve. Az MZH Tanácsadó Kft. ismerve az egyes kereskedelmi bankok, pénzintézetek elvárásait, elkészíti ezeket a hiteligénylő vállalkozás részére, amely a kockázat kezelés egyik eszközeként is szolgál. Az üzleti és pénzügyi terv a vállalkozás saját vagy más hasonló vállalkozás közelmúltbeli és jelenlegi működésének tényadatai alapján, valamint az ismert és várható gazdasági folyamatok ismeretében a jövőbeni működésének előrejelzése, becslése. Tartalmaznia kell egy, általában a futamidő végéig szóló mérleg- és eredménytervet, melyből kiolvasható, hogy a vállalkozás hogyan tervezi teljesíteni az adósságszolgálatot.

A hitelkérelem cégjogi, pénzügyi adatainak, dokumentumainak beszerzését a hiteligénylő vállalkozás végzi, az MZH Tanácsadó Kft. segíti ezek ellenőrzését, átnézését, javaslatot tesz az esetleges hibák esetén. Társaságunk megírja a hiteligényléshez szükséges komplett pénzügyi, üzleti tervet illetve vállalja a teljes hiteldokumentáció összeállítását, valamint a finanszírozóval való folyamatos kapcsolattartást a jóváhagyott hitelbírálatig.